Jurist arbeidsrecht

Zoek je een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal.

Jurist arbeidsrecht

Table of Contents

Arbeidsrechtelijk advies

Zoek je een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal. Voor ons staat het leveren van een oplossingsgericht advies centraal. Hierbij zetten wij onze expertise niet alleen voor je in, maar laten we je ook weten wat en hoe we dit doen. Het bieden van transparantie is wat ons als arbeidsrecht juristen onderscheidt. Hoe kunnen wij je van dienst zijn?

In het arbeidsrecht zijn de mogelijkheden vrij groot. Soms kunt u een kwestie met de werkgever zelf oplossen, misschien met wat goede begeleiding uit uw omgeving. In die gevallen is deskundig advies echt essentieel.

Bent u op zoek naar een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze gespecialiseerde advocaten staan voor u klaar en geven u suggesties in begrijpelijke taal. Voor ons staat het geven van een oplossingsgericht advies centraal. Daarbij zetten we niet alleen onze kennis voor u in, maar laten we u ook weten wat en hoe we dat doen. Het bieden van openheid is wat ons kenmerkt als jurist arbeidsrecht. Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Arbeidsrechtjuristen

Daarnaast zijn er ook afspraken tussen werknemer en werkgever. De optimale duur van de proeftijd, het aantal reizen, uw inkomen en eventuele andere overeenkomsten zoals het gebruik van de leaseauto, enz.

Het Burgerlijk Wetboek bevat bepalingen over bijvoorbeeld de betekenis van de arbeidsovereenkomst, kennisgevingstermijnen, beperkingen van de kennisgeving, ontslaggronden en de proeftijd. De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst bestaat uit de richtlijnen voor de collectieve arbeidsovereenkomst. De Wet flexibel werken regelt onder meer het recht op wijziging van werktijden, arbeidsplaats en arbeidsduur. De Wet arbeid en zorg regelt onder meer het beleid inzake zwangerschap en bevalling, maar ook regelingen inzake kortdurend en langdurend zorgverlof en volwassenenverlof.

Opstellen van arbeidsovereenkomsten

Er zijn tal van modelarbeidsovereenkomsten in omloop. Deze worden doorgaans gratis aangeboden via internet. Deze overeenkomsten voldoen niet altijd aan uw specifieke wensen en situatie. Zo zijn afspraken op cumulatief niveau vaak van invloed. In tal van collectieve overeenkomsten worden extra rechten en plichten ontwikkeld met betrekking tot verlof en afwezigheid op collectief niveau. De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte kan hoger zijn dan het wettelijk minimum. In de cao kan worden bepaald dat bij ziekte aanvankelijk verschillende wachtdagen gelden. Specifieke groepen werknemers kunnen recht hebben op extra vakantiedagen. Ook in de cao worden doorgaans specifieke gebeurtenissen beschreven waarvoor extra verlof kan worden opgenomen.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

In dit geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, doorgaans aangeduid als vaststellingsregeling. Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is het bedrijf de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd, wat aangeeft dat de beëindigingsvergoeding een flexibel product is. Als het initiatief voor de beëindiging bij het bedrijf ligt, de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op een werkloosheidsuitkering.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Uw werkgever zal doorgaans proberen een ontslagbehandeling te voorkomen. Uw bedrijf wil dan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Uw werkgever zal dit doen door u een beëindigingsvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst te gebruiken. De werkgever kan u ook vragen om schriftelijk in te stemmen met de beëindiging.

Onze ervaring is dat werkgevers vaak grote druk uitoefenen op hun medewerkers om snel in te stemmen met uw beëindiging. Ga nooit onmiddellijk akkoord! Juridisch gezien moet uw bedrijf u de tijd geven om juridische bijstand te krijgen. Maak gebruik van deze tijd en krijg gratis suggesties van onze gespecialiseerde juristen arbeidsrecht.

In dat geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, meestal een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij een vaststellingsovereenkomst is de werkgever de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Als het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt, de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op een WW-uitkering. Uw bedrijf wil dan de arbeidsovereenkomst beëindigen door middel van een gedeeld contract. Uw bedrijf doet dit door u een ontslagvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst aan te bieden.

Jurist arbeidsrecht

Wij kunnen u adviseren en helpen met, om een paar dingen te noemen:
– ontslag op staande voet
– onderhandelingen over beëindiging van het werk
– vaststellingsovereenkomst
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden
– verbetertraject
– suggesties voor concurrenten bepaling

Contact jurist arbeidsrecht

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

020-4917801

info@ris-rijkschroeff.nl